Vårt samarbeid med Rede Advokater

Andersen & Bache-Wiig er et norsk advokatfirma med kontor i Oslo.  Advokatfirmaet har en egen spansk avdeling med både spanske og norske spansktalende advokater, Sammen tilbyr selskapets skreddersydde tjenester i alle saker med forbindelse til Spania der både norsk og spansk lovgivning må følges. Andersen & Bache-Wiig Spania, representerer kjøpere og selgere i hele Spania.

Samarbeidet

Andersen & Bache-Wiig bistår våre kunder med kjøp og salg av fritidsboliger i Spania. Vi jobber tett sammen der prosesser blir ivaretatt på en slik måte at våre kunder opplever en trygg og enkel prosess.

Kjøp av nybygg

Tjenester levert av Andersen Bache-Wiig som tilbys ved kjøp av nybygg gjennom Holthe, Eik & Partners.

Juridisk

 • Kontroll av Bankgarantier og byggelisenser
 • Utkast av private kontrakter
 • Juridisk ledelse og koordinering av prosessen
 • Juridisk due diligence: innhenting og gjennomgang av dokumentasjon
 • Oppsett og gjennomgang av salgsskjøte
 • Oppsett og oppfølging av fullmakt
 • Takstrapport: bestilling og analyse
 • Apostillestempel på juridiske dokumenter utstedt i Norge

Økonomisk

 • Skattemessig analyse av transaksjonen og oppsett av estimert totalkostnad for transaksjonen med beregning av alle utgifter
 • “Know your client” og antihvitvaskings prosedyrer
 • Mottak og oppbevaring av klientmidler, betalinger, avregning av saken
 • Elektronisk signering av dokumenter

Representasjon 

 • Signering av skjøte via fullmakt
 • Betaling av skatter og utgifter / tinglysning av skjøte i eiendomsregister

Praktisk

 • Bistand med spansk bankkonto
 • Boligforsikring
 • Undersøke evt. utestående beløp for vann, strøm og sameie  og bestille avtalegiroer
 • Søknad om NIE-nummer

Tjenester ved salg av bolig via Holthe, Eik & Partners

Tjenester levert av Andersen Bache-Wiig som tilbys ved salg via Holthe, Eik & Partners

Juridisk

 • Utkast 2 private kontrakter
 • Juridisk ledelse og koordinering av prosessen
 • Juridisk due diligence: innhenting og gjennomgang av dokumentasjon, løse juridiske problemstillinger ved eiendommen
 • Oppsett og gjennomgang av salgsskjøte
 • Oppsett og oppfølging av fullmakt
 • Takstrapport: bestilling og analyse
 • Apostillestempel på juridiske dokumenter utstedt i Norge

Økonomisk

 • Skattemessig analyse av transaksjonen og oppsett av estimert totalkostnad for transaksjonen med beregning av alle utgifter
 • “Know your client” og antihvitvaskings prosedyrer
 • Mottak og oppbevaring av klientmidler, betalinger, avregning av saken
 • Elektronisk signering av dokumenter

Representasjon 

 • Signering av skjøte via fullmakt
 • Betaling av skatter og utgifter / tinglysning av skjøte i eiendomsregister
 • Praktisk (Tjenester som kan kjøpes i tillegg.)
 • Bistand med spansk bankkonto
 • Boligforsikring
 • Undersøke evt. utestående beløp for vann, strøm og sameie  – avbestille avtalegiroer
 • Søknad om NIE-nummer

Compare listings

Compare