Vårt samarbeid med Rede Advokater

Rede Advokater Spania er eksperter på spansk rett og kan hjelpe deg som har investeringer i Spania. Rede Spanske Advokater AS arbeider i kontorfellesskap med Rede Advokater AS og tilbyr sømløs juridisk bistand på tvers av landegrensene. Rede Advokater Spania, representerer kjøpere og selgere i hele Spania.

Samarbeidet

Rede Advokater bistår våre kunder med kjøp og salg av fritidsboliger i Spania. Vi jobber tett sammen der prosesser blir ivaretatt på en slik måte at våre kunder opplever en trygg og enkel prosess.

Kjøp av nybygg

Tjenester levert av Rede Advokater som tilbys ved kjøp av nybygg gjennom Spaniabolig SL.

Juridisk

 • Kontroll av Bankgarantier og byggelisenser
 • Utkast av private kontrakter
 • Juridisk ledelse og koordinering av prosessen
 • Juridisk due diligence: innhenting og gjennomgang av dokumentasjon
 • Oppsett og gjennomgang av salgsskjøte
 • Oppsett og oppfølging av fullmakt
 • Takstrapport: bestilling og analyse
 • Apostillestempel på juridiske dokumenter utstedt i Norge

Økonomisk

 • Skattemessig analyse av transaksjonen og oppsett av estimert totalkostnad for transaksjonen med beregning av alle utgifter
 • “Know your client” og antihvitvaskings prosedyrer
 • Mottak og oppbevaring av klientmidler, betalinger, avregning av saken
 • Elektronisk signering av dokumenter

Representasjon 

 • Signering av skjøte via fullmakt
 • Betaling av skatter og utgifter / tinglysning av skjøte i eiendomsregister

Praktisk

 • Bistand med spansk bankkonto
 • Boligforsikring
 • Undersøke evt. utestående beløp for vann, strøm og sameie  og bestille avtalegiroer
 • Søknad om NIE-nummer

Tjenester ved salg av bolig via Spaniabolig SL

Tjenester levert av Rede Advokater som tilbys ved salg via Spaniabolig SL

Juridisk

 • Utkast 2 private kontrakter
 • Juridisk ledelse og koordinering av prosessen
 • Juridisk due diligence: innhenting og gjennomgang av dokumentasjon, løse juridiske problemstillinger ved eiendommen
 • Oppsett og gjennomgang av salgsskjøte
 • Oppsett og oppfølging av fullmakt
 • Takstrapport: bestilling og analyse
 • Apostillestempel på juridiske dokumenter utstedt i Norge

Økonomisk

 • Skattemessig analyse av transaksjonen og oppsett av estimert totalkostnad for transaksjonen med beregning av alle utgifter
 • “Know your client” og antihvitvaskings prosedyrer
 • Mottak og oppbevaring av klientmidler, betalinger, avregning av saken
 • Elektronisk signering av dokumenter

Representasjon 

 • Signering av skjøte via fullmakt
 • Betaling av skatter og utgifter / tinglysning av skjøte i eiendomsregister
 • Praktisk (Tjenester som kan kjøpes i tillegg.)
 • Bistand med spansk bankkonto
 • Boligforsikring
 • Undersøke evt. utestående beløp for vann, strøm og sameie  – avbestille avtalegiroer
 • Søknad om NIE-nummer

Compare listings

Compare